3" Cityscape 41D-104 26 l

aniž by zasahovala do osobního stylu. S designem