že nedojde k zabarvení oděvu. pásek není prošitý a lze ho zkrátit.