který je doplněn jemnou strukturou povrchu vytvářející ohromný